Najdete nás na Facebooku

EN

CZ

       

Profil

Svým obchodním partnerům nabízíme výrobu obalů širokého rozsahu pro různá využití. V rámci servisu dodávek pro zákazníky je samozřejmě snahou našich pracovníků jejich plnění v co nejkratší lhůtě a prvotřídní kvalitě. Na prvním místě naší obchodní strategie je vždy spokojený zákazník. Ten vyžaduje vysoký standard jakosti, spolehlivost dodávek v požadovaném čase a pro trh přijatelnou cenu obalů. O tom, že se nám toto daří zabezpečit, svědčí neustále narůstající objem výroby a rozšíření zákaznické klientely.

V nově vzniklých prostorách provádíme montážní práce ručního charakteru, a to od jednoduchých prací až po dokončovací operace, včetně balení do spotřebitelského obalu.

K zajištění kompletního servisu provádíme poradenskou činnost při navrhování nejvhodnějšího způsobu balení vašich výrobků. K tomuto účelu si sami vyrábíme výsekové nástroje a zhotovujeme vzorky. Výroba výsekových planžet se provádí dekupírovací pilkou.

V roce 2004 jsme získali certifikát pro "Systém řízení jakosti" dle mezinárodních norem ISO 9001 a EMS 14001, který každoročně úspěšně obhajujeme. Tím jsme splnili nejen jeden z hlavních požadavků našich zákazníků, ale hlavně dosahujeme trvalý růst kvalifikace zaměstnanců, snižování ztrát z nejakostní výroby, optimalizace personálu, snižování materiálové nákladovosti a v neposlední řadě dosažení potřebného zisku zajišťujícího trvalou existenci a rozvoj závodu.