Najdete nás na Facebooku

EN

CZ

       

 
09.08.2021 | Pozvanka na členskou schůzi 2021
 
 

Pozvánka na členskou schůzi
Irisa, výrobní družstvo.
V souladu se stanovami družstva svolává představenstvo družstva členskou schůzi, která se bude konat v pátek 10. září 2021 v 9.00 hodin v minipivovaru Valášek ve Vsetíně.
Prezence od 8.00 hodin

1. Zahájení, volba řídícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové a návrhové komise
2. Zpráva představenstva družstva
3. Zpráva kontrolní komise
4. Výroční zpráva družstva za rok 2019 a 2020
5. Diskuze
6. Zpráva mandátové komise
7. Změna stanov družstva
8. Usnesení členské schůze družstva
9. Závěr

Návrhy, které mají být projednány členskou schůzí, musí být předloženy představenstvu družstva nejpozději 3 dny před konáním členské schůze.
Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.

            Ivan Abdul                                    Jiří Kubíček
předseda představenstva            místopředseda představenstva

 

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY ?

Zašlete nám poptávku