Najdete nás na Facebooku

EN

CZ

       

 
06.04.2020 | Pozvánka na členskou schůzi 2020
 
 

Pozvánka na členskou schůzi
Irisa, výrobní družstvo.
V souladu se stanovami družstva svolává představenstvo družstva členskou schůzi, která se bude konat ve středu 22. dubna 2020 v 9.00 hodin v sídle firmy Jasenická 697 Vsetín.
Prezence od 8.00 hodin

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Volba představenstva družstva (5 členů, 1 náhradník)
4. Volba kontrolní komise družstva (5 členů, 1 náhradník)
5. Schválení usnesení
6. Závěr

S podklady k bodům programu se můžete seznámit v kanceláři u místopředsedy představenstva dne 6.4. 2020 v pracovní době. Předpokládané ukončení schůze v 10.00 hodin.

            Ivan Abdul                                    Jiří Kubíček
předseda představenstva            místopředseda představenstva

 

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY ?

Zašlete nám poptávku