Najdete nás na Facebooku

EN

CZ

       

Environmentální politika

Naše společnost chápe nutnost ochrany přírodních zdrojů a přírodního prostředí. Našim cílem je trvale zlepšovat environmentální profil výrobního družstva IRISA při rozvíjení podnikatelských aktivit. Z ochrany životního prostředí chceme učinit svou výhodu na trhu a působit tak na naše okolí.

Vedení družstva vyhlašuje tuto environmentální politiku, tedy dlouhodobý záměr i závazek družstva vůči zákazníkům, subdodavatelům, zaměstnancům firmy ale i veřejnosti a přírodnímu prostředí ve zlepšování systému environmentálního managementu společnosti (EMS) a zlepšování environmentálního profilu.

Environmentální politika je realizována dodržováním firemních pravidel - dokumentovaných postupů, zkvalitňováním těchto pravidel, zlepšováním systému EMS a zdokonalováním procesů a snižováním environmentálních vlivů činností firmy.

Vyhlašujeme:

  • Budeme plnit právní a jiné požadavky pro oblast ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

  • Budeme usilovat o vytvoření systému ochrany životního prostředí podle mezinárodního standartu ISO EN 14001.

  • Budeme uplatňovat environmentální systém řízení ve všech činnost společnosti (ve vývoji, službách, skladování, přepravě, prodeji a užití našich dodávek).

  • Budeme poskytovat veřejnosti informace o environmentálním systému řízení a bezpečnosti práce.

  • Budeme spolupracovat s orgány místní a státní správy při řešení systému prevence a likvidace havárií.

  • Budeme předcházet znečištění všech složek životního prostředí, stanovovat kvantifikované environmentální cíle, měřit a průběžně zvyšovat činnost ochrany životního prostředí.

  • Veškeré činnosti jsou prováděny kvalifikovaným a trvale školeným personálem.

  • Ve své výrobě uplatňujeme nejlepší dostupné technologie šetrné k životnímu prostředí.

 

IRISA, výrobní družstvo Ing. Zdeněk Mořkovský
Jasenická 697 místopředseda představenstva
Vsetín
755 01